Skip to main content.
   
Arawashi Tsuyoshi - 荒鷲 毅  
   
Real Name ERHEBAYAR Dulgoun
Birth Date August 21, 1986
Shusshin Mongolia, Ulan-Bator
Heya Araiso - Hanakago
Shikona Arawashi Tsuyoshi
Hatsu Dohyo 2002.11
 

 

see pics

see results

english   japanese